Obec Nemyšl

Název Obec Nemyšl
Adresa: 10
39143, Nemyšl

Hodnocení:
5
Telefon: 732900324
Mail: nemysl@mybox.cz
Web: http://www.nemysl.cz

Tvrz v Nemyšli kdysi stávala na místě dnešního zámku. Ves je původním sídlem hrabat Mitrovských z Nemyšle, kteří měli v erbu červený štít a v něm kůl stříbrné barvy, v klenotu pak červenostříbrné rohy střídavých barev a na každém rohu šest per.

Tvrz Nemyšl se poprvé uvádí v roce 1373 jako majetek Litvína z Nemyšle. Ves a dalších osm vesnic zdědil v roce 1506 Bohuslav Mitrovský. Po jeho smrti v roce 1545 převzal tvrz a část zámku jeho syn Vilém a druhý díl jeho matka Kuňka. Když se po devíti letech znova úprovdala, připsala svůj podíl synu Vilémovi, který ještě v témže roce prodal tvrz, dvůr poplužný, pivovar, náchlebný mlýn, štěpnici a chmelnici se vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic.

V roce 1571 byl již na Nemyšli nový pán – Adam Přebor z Radejšna, a když se po jeho smrti vdova znovu provdala za Bohuslava Těmína z Těmic, v roce 1578 společně tvrz i s příslušenstvím prodali Elišce z Lobkovic. Ta pak nově získaný majetek poskytla svému manželu Jiříkovi z Talnberka. Její syn Fridrich spojil zdejší panství se svým vlašimským, a k tomu navíc přikoupil Sudoměřice. Jeho syn pak dokoupil Záhoříčko a Nemyšl prodal Mukuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, profesoru pražské lékařské univerzity. Ten poněkud zanedbané nemyšlenské sídlo dal

nákladně opravit a rozšířit v barokním slohu. Když zemřel, jeho manželka Terezie Franchimontová, rozená Hrobnická z Hrobnic, roku 1719 prodala Nemyšl svému druhému manželovi hraběti Bernardu Caretto-Millesimo, v jehož rodu Nemyšl zůstala až do roku 1765. Tehdy panství koupil Josef Curt z Mohrenbachu. Nový majitel nebyl dobrý hospodář, a tak pro jeho velké dluhy byl statek za devatenáct let prodán v dražbě Josefu Poulinovi z Grässeru. Od něho koupila Nemyšl hraběnka Viktorie Golčová, rozená Deymová ze Stříteže a celé panství Nemyšl odkázala svému bratru hraběti Václavu Kazimíru Deymovi ze Stříteže. Ten v roce 1822 dal zámek přestavět a rozšířit v empirovém slohu. Deymové pak v Nemyšli žili až do konce druhé světové války.


Kategorie: Úřady a instituce - Samospráva